SILIPHOS

STOP USÁDZANIU VODNÉHO KAMEŇA!

Predlžuje životnosť vodovodných inštalácií. Šetrí náklady na opravy alebo na výmenu potrubí, bojlerov, ohrievačov, kotlov.

viac informácií
about-2 about

Čo je SILIPHOS?

Je lacný, účinný, efektívny spôsob ochrany vodovodných systémov pred tvorbou vodného kameňa, jeho nánosov a tvorbe korózií (hrdze), využiteľný pre pitnú, úžitkovú a priemyselnú vodu.

Siliphos je špeciálna kombinovaná zmes pomaly rozpustných polyfosfátov a kremičitanov, a dodáva sa vo forme sklovitých priehľadných guličiek. Inštaluje sa na centrálny prívod vody bytu či domu do prietočnej nádoby.

Siliphos® je ochranná známka výrobcu, firmy BK Giulini GmbH, Ludwigshafen/Rh., Spolková Republika Nemecko. Jedine pod týmto označením je schválený Hlavným hygienikom SR na použitie pre pitnú vodu.

PRODUKTY

Výhody nášho riešenia

Siliphos® sa nasype do prietočného zariadenia, a dá sa použiť v takmer každom rozvode pitnej vody. Nepotrebuje el. prúd a dopĺňanie náplne je absolútne jednoduché..

Na všetky typy vody

Pôsobí pozitívne pre prakticky celú paletu používanej vody.

Dvojitá účinnosť

Pôsobí zároveň proti vodnému kameňu aj hrdzi.

Pôsobí preventívne

Pôsobí preventívne a odstraňuje staré nánosy.

Šetrič energie

Výrazne šetrí energiu na ohrev vody a tím aj Vaše peniaze.

Živostnosť rozvodov

Predlžuje životnosť vodovodných inštalácií. Šetrí náklady na opravy alebo na výmenu potrubí, bojlerov, ohrievačov, kotlov.

Kvalita vody

Náklady sú výrazne nižšie ako zmäkčenie vody, Siliphos zachová vo vode potrebné minerály.

Odstraňuje aj staré usadeniny

Siliphos ako jediný zároveň odstraňuje aj staré usadeniny vodného kameňa.

Bezelektrické zariadenie

Bez nárastu spotreby energie a vyžaduje si len minimálnu obsluhu pri dopĺňaní prietočných zariadení.

Nízka spotreba

Spotreba Siliphosu je veľmi nízka. Jeden kilogram ošetrí 400 m3 vody.

Portfólio

Produkty

Ekonomické zhodnotenie

Siliphos® vám v rodinnom dome ušetrí 100 € ročne.
V byte viac ako 25 €.

Priemerná denná spotreba vody na pitné účely a hygienu (vrátane prania a umývania riadu) je približne 80 litrov na osobu a deň. Trojčlenná rodina spotrebuje za rok približne 100 m3 vody. Ročný rodinný náklad na celú vodu upravenú Siliphosom je asi 8 € za rok. Náklad na ohrev vody je priemere 0,5 € na deň a rodinu. Pri kalkulácii úspory nákladov na ohrev vody o reálnych 15 - 25 % je návrat aplikácie Siliphosu za 2 mesiace. Spotreba „zmäkčovačov" vody do pračiek a umývačiek riadu, čistiacich prostriedkov na batérie stojí ročne určite 30 €. Siliphos ich nákup eliminuje, alebo výrazne obmedzí. Roman Matušica

ZDRAVOTNE NEZÁVADNÝ

je schválený hlavným hygienikom SR na použite pre pitnú vodu

Kontakt

Aplikácia

Prestanete nakupovať drahé tablety a super čistiace roztoky, pretože ich jednoducho nebudete potrebovať.

Konkrétne aplikácie pri mäkkej a tvrdej vode.

75% územia Slovenska

Ak je používaná voda z vodovodu alebo súkromného zdroja tvrdá (75% územia Slovenska) pri jej používaní a hlavne ohreve sa tvoria usadeniny vodného kameňa, ktoré výrazne ovplyvňujú prietok vody a zhoršujú prestup tepla pri jej ohreve.

15% územia Slovenska

Mäkká, alebo tzv. „hladná" voda sa vyskytuje asi na 15% územia Slovenska. Obsahuje malé množstvo minerálnych látok, je veľmi agresívna voči kovom a spôsobuje koróziu. Siliphos vytvorí na stene potrubia mikroskopickú vrstvu, ktorá zabráni vode pôsobiť korozívne.

Kontakt

PRIŠIEL ČAS KONTAKTOVAŤ NÁS!

Captcha
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.
Mobil

0908 846 241

Water Resources, s.r.o.

Hlavná 294
92591 Kráľová nad Váhom

IČO: 45986819
IC DPH: SK2023165617
DIČ: 2023165617

Zapísaný v Živnostenskom registry Slovenskej Republiky obvodný úrad Šaľa, číslo živnostenského registra 450-11452

bankové spojenie: Tatra Banka, č. účtu : 2922848816/1100