Kontakt

Water Resources, s.r.o.
Hlavná 294
92591 Kráľová nad Váhom
Slovenská republika

Mobil: 0908 846 241
E-mail: info@siliphos.sk

IČO: 45986819
IC DPH: SK2023165617
DIČ: 2023165617

zapísaný v Živnostenskom registry Slovenskej Republiky obvodný úrad Šaľa, číslo živnostenského registra 450-11452
bankové spojenie: Tatra Banka, č. účtu : 2922848816/1100