Ekonomické zhodnotenie

Jeden kilogram  Siliphosu  ošetrí minimálne 400 m3 vody.

Priemerná denná spotreba vody na pitné účely a hygienu (vrátane prania a umývania riadu) je približne 80 litrov na osobu a deň.  Trojčlenná rodina spotrebuje za  rok približne 100 m3 vody. Ročný rodinný náklad na celú vodu upravenú Siliphosom je asi 8 € za rok. Náklad na ohrev vody je  priemere  0,5 na deň a rodinu. Pri kalkulácii úspory nákladov na ohrev vody o reálnych 15 - 25 %  je návrat aplikácie Siliphosu za 2 mesiace. Spotreba „zmäkčovačov" vody do pračiek a umývačiek riadu,  čistiacich prostriedkov na batérie stojí ročne určite 30 €. Siliphos ich nákup eliminuje, alebo výrazne obmedzí.

Siliphos® vám v rodinnom dome ušetrí 100 € ročne. V byte viac ako 25 €.

Siliphos® je ochranná známka výrobcu, firmy BK Giulini GmbH, Ludwigshafen/Rh., Spolková Republika Nemecko. Jedine pod týmto označením je schválený Hlavným hygienikom SR na použitie pre pitnú vodu.

Náklady na Siliphos sú výrazne nižšie ako zmäkčenie vody, Siliphos zachová vo vode potrebné minerály.