Konkrétne aplikácie

Tvrdá voda

Ak je používaná voda  z vodovodu alebo  súkromného zdroja   tvrdá   (75% územia Slovenska) pri   jej    používaní a hlavne ohreve sa tvoria usadeniny vodného   kameňa,    ktoré    znižujú    prietok a výrazne zhoršujú prestup tepla pri jej ohreve.

Mäkká voda

Mäkká, alebo tzv. „hladná" voda sa vyskytuje asi na 15% územia Slovenska. Obsahuje minimálne množstvo minerálnych látok je veľmi agresívna voči kovom a spôsobuje koróziu. Z vodovodu vyteká „hrdzavá" voda. Siliphos vytvorí na stene potrubia mikroskopickú vrstvu, ktorá zabráni vode pôsobiť korozívne.

Prestanete nakupovať drahé tablety a super čistiace roztoky, pretože ich jednoducho nebudete potrebovať.